Skip to main content

Hírlevelekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A GNOCCO Kft. mint vállalkozó és a jelen értesítéssel e-mail útján tájékoztatandó megrendelő eseti jellegű vállalkozási szerződésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatásról.

Készítette:

Cégnév: GNOCCO Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

Képviselő: Reisz Attila Róbert ügyvezető

Cégj. szám: 01-09-939.039

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 22688055-2-41

Készítés célja: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: GDPR) szerinti adatvédelmi előírásoknak való megfelelés, a jelenleg fennálló vállalkozási jogviszony kapcsán a megrendelők tájékoztatása

Közzététel helye:  e-mail útján megküldve mindazon megrendelőnek, aki a vállalkozó www.gnocco.hu honlapján közzétett étlap alapján e-mail útján leadja/leadta eseti jellegű megrendelését a vállalkozó felé

1.

Fent nevezett cég mint vállalkozó rögzíti, hogy a jelen értesítés címzettjével mint megrendelővel fennálló eseti jellegű vállalkozási szerződése alapján (aholis a megrendelő a vállalkozó www.gnocco.hu honlapján fellelhető mindenkori hatályos/aktuális étlap alapján e-mail útján adja le megrendelését a megrendelői e-mail címről a vállalkozói e-mail címre történő igénybejelentés elküldésével) a megrendelő személyes adatait csak és kizárólag az adott megrendelés teljesíthetősége céljából, az adott megrendelés teljesítésének időtartamára kezeli/használja fel/tartja nyilván/dolgozza fel stb., mely megrendelői személyes adatokat harmadik személynek a vállalkozó csak és kizárólag akkor és olyan mértékben adja át, amely a teljesítést (itt értve főleg a megrendelői címre történő kiszállítást, átadást) elősegíti.

2.

Megrendelő a mindenkori eseti jellegű megrendelése elküldésével (a vállalkozó www.gnocco.hu honlapján fellelhető mindenkori hatályos/aktuális étlap alapján e-mail útján leadott megrendelésének megrendelői e-mail címről a vállalkozói e-mail címre való elküldésével) tudomásul veszi az előző pontban írt adatkezelés módját/idejét/jogosultjait stb., azzal, hogy bárminemű adatkezelési kétség esetén a megrendelő a vállalkozó info@gnocco.hu e-mail címre küldendő elektronikus levele útján természetesen további felvilágosítást kérhet, rendelkezést adhat.

3.

A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt arról, hogy a személyes adatait csak és kizárólag a vállalkozó számítógépén tárolja, a megrendelői e-mail megrendelés/felhatalmazás alapján, s amennyiben a megrendelési időszak lejártát követő az adott megrendelő adatai megsemmisítésre (a vállalkozói számítógépről végleges jelleggel való törlésére) kerülnek, úgy azokat végleges jelleggel törli a számítógépéről. Természetesen amennyiben a megrendelő később újabb rendelést ad le vállalkozó felé, e-mail útján, az újabb megrendelői megrendelés kapcsán megrendelő ismét átadni, adatai használatára/kezelésére stb. vállalkozót feljogosítani köteles azért, hogy a vállalkozó az újabb, eseti jellegű megrendelést teljesíthesse. Ez újabb megrendelésre is irányadó a vállalkozói adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos rendelkezése – mely a www.gnocco.hu honlapon tekinthető meg.

4.

Egyéb kérdésekben a Ptk. (jelenleg: 2013. évi V. tv.), az Info tv. (jelenleg: 2011. évi CXII. tv.), a GDPR (jelenleg: 2016/679) illetve egyéb előírások az irányadók, melyeknek egyedüli célja a mindenkori jogszabályi előírások, hatósági felhívások betarthatósága.

Budapest, 2018. május 23.

GNOCCO Kft. mint vállalkozó

Reisz Attila Róbert ügyvezető